Privacyverklaring

familie-shoot (36 van 60)      newbornshootkaj-011-2      gezinsshoot 14-4-2018 (110 van 132)      zwangerschapsshoot Esmee (72 van 80) kopie

Algemeen:

Dit is de privacyverklaring van Annemiek fotografie. Ik respecteer je privacy en houdt me aan de regels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Ik ben verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die door mij worden verzameld, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Bij vragen of klachten kun je altijd terecht bij mij via: mail.annemiekfotografie@gmail.com

Bedrijfsgegevens:

Annemiek fotografie

Minaret 25

4336 JC  Middelburg

06 14 86 53 98

mail.annemiekfotografie@gmail.com

http://www.annemiekfotografie.com

Persoonsgegevens die Annemiek fotografie verwerkt:

Annemiek fotografie verwerkt de persoonsgegevens die je zelf aan mij verstrekt omdat je gebruikt wilt maken van mijn diensten. Daarnaast verwerk ik foto’s die ik in opdracht van jou maak.

Een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Naam
 • Adresgegevens (als ik bij je thuis kom fotograferen)
 • Telefoonnummer (indien nodig of wenselijk)
 • E-mailadres, zodat ik je de gemaakte foto’s kan toesturen via Wetransfer (welke ook zijn eigen privacyverklaring heeft)
 • Facebook gegevens om via een Persoonlijk bericht/Messenger met je te kunnen communiceren (ook Facebook heeft zijn eigen privacyverklaring)
 • Foto’s

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag Annemiek fotografie persoonsgegevens verwerkt:
Annemiek fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om telefonisch, per e-mail of via social media contact te hebben over mijn dienstverlening
 • Om thuisreportages te kunnen doen of om fotoproducten af te kunnen leveren
 • Om jouw betaling af te kunnen handelen

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Annemiek fotografie verwerkt
Annemiek fotografie heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan niet controleren of een websitebezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via mail.annemiekfotografie.com, dan verwijder ik deze informatie.

Annemiek fotografie gebruikt de volgende computerprogramma’s of –systemen:

 • Je naam, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres worden verkregen via een contactformulier dat je invult op www.annemiekfotografie.com en dat per e-mail (Google Mail) bij mij binnenkomt. Verdere adresgegevens (nodig voor thuisreportages) verstrek je mij telefonisch, per e-mail of via een persoonlijk bericht via Facebook
 • Op mijn website maak ik geen gebruik van cookies.
 • Vaak vindt het eerste contact tussen ons plaats via Social Media, zoals Facebook of Instagram
 • De foto’s die ik in opdracht van jou maak, worden verzonden met WeTransfer en ik sla ze op in mijn eigen computersysteem. Indien je hiervoor schriftelijke toestemming geeft, kunnen foto’s gedeeld worden op annemiekfotografie.com en/of social media als Facebook en Instagram. Je kunt altijd terugkomen op je beslissing.
 • Als ik foto’s maak in algemene openbare ruimten kan ik deze foto’s op social media plaatsen zonder specifieke toestemming van de personen die op de foto staan. Sta jij op een van deze foto’s en ga je er niet mee akkoord dat de foto geplaatst is op social media, laat het me even weten, dan verwijder ik deze foto.

 

Hoe lang Annemiek fotografie persoonsgegevens bewaart:

 • Contactgegevens: Annemiek fotografie bewaart je contactgegevens in beginsel oneindig.
 • De in jouw opdracht gemaakte foto’s worden in principe oneindig bewaard, totdat je mij verzoekt deze te verwijderen of totdat ik mijn bedrijf beëindig.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Annemiek fotografie verkoopt jouw contactgegevens en foto’s niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om inzicht, correctie en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met mail.annemiekfotografie@gmail.com

Annemiek fotografie wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe Annemiek fotografie persoonsgegevens beveiligt
Annemiek fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via mail.annemiekfotografie@gmail.com

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 6 juni 2018.

↑Omhoog